Terschelling Nieuws

50 jaar wijs met de Waddenzee

In een persbericht kijkt Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging, terug op het verleden en blikt hij vooruit naar het 50-jarig bestaan van de Waddenvereniging. “In 1965 was de Waddenzee voor veel Nederlanders een waardeloze moddervlakte. Plannen om het gebied in te polderen waren in een vergevorderd stadium. Kees Wevers, een 16-jarige jongen uit Kortenhoef, kreeg er lucht van en schreef uit protest een brief naar diverse dagbladen. Zijn emotionele oproep vond al snel gehoor bij tal van liefhebbers van dit unieke natuurgebied.” Het leidt tot de oprichting van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. Ook als vijftigjarige is Waddenvereniging nog zeer actief en vol plannen.

Bats over klokkenluidersdossier: “Vertrouwelijkheid wordt altijd beschermd”

Tijdens zijn laatste raadscommissievergadering reageerde aftredend burgemeester Rob Bats op het klokkenluidersdossier, dat niet alleen inmiddels grondig is onderzocht en besproken, maar bovenal ook is afgesloten. “Wanneer iemand in vertrouwen bepaalde twijfels wil uiten over iemand anders, dan past bestuurlijk optreden en doortastendheid, maar ook voorzichtigheid”, stelde Bats. “Op Terschelling kan iedereen zich uitspreken zonder zich zorgen te hoeven maken over de consequenties van wat er in vertrouwen is gemeld.” Deze rechtsbescherming, die is vastgelegd in regels, vormt volgens Bats de kern van de hele discussie. “Vertrouwelijkheid wordt altijd beschermd en is niet onderhandelbaar.”

Oerol is meer dan een feestje van 10 dagen

1514 oerolTijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van Oerol, die vorige week dinsdag in het Oerolkantoor in Midsland werd gehouden, blikte Joop Mulder vooral vooruit. “Natuurlijk moeten we over onze schouders kijken naar wat geweest is en leren van eventuele fouten, maar vooruit kijken is relevanter. Oerol is meer dan anderhalve week feest vieren.” Mulder gaf aan dat er de laatste jaren is veel is veranderd. “De natuur wordt nog meer dan vroeger betrokken bij het festival. ‘Sense of place’ ontwikkelt zich steeds verder. Ook is het verheugend om te constateren dat Oerol breed wordt gedragen door de bevolking.”

Lovende woorden voor vertrekkende interim burgemeester

1514 bats 2Na de indrukwekkende woorden van ‘hoofdrolspeler’ Rob Bats was het de beurt aan locoburgemeester Teun de Jong, Christa Oosterbaan namens de gemeenteraad en gemeentesecretaris Hetty de Jong om een woord van afscheid te spreken.Teun de Jong deed dit aan de hand van een fotopresentatie. Aansluitend sprak Christa Oosterbaan, fractievoorzitter van de PvdA, Bats toe namens de gemeenteraad. Zij keek met een goed gevoel terug op de periode vanaf juni 2013 en had in haar verhaal een aantal ‘Batsiaanse’ uitspraken verwerkt. Tot slot was het woord aan directeur Hetty de Jong. Zij liet aan de hand van diverse voorbeelden zien dat er in het geval van Rob Bats geen enkel verschil was een waarnemend burgemeester en een kroonbenoemde burgemeester. “Dank voor alle wapenfeiten en bovenal dank voor de wijze waarop je onze organisatie sterker hebt gemaakt in het doen wat we moeten om dieper geworteld te zijn in de samenleving.”

“Zij aan zij, schouder aan schouder samen 2015 in!”

1514 batsMet deze zin begon Rob Bats afgelopen maandagmiddag zijn afscheidsspeech tijdens de zeer drukbezochte receptie in de raadzaal van het gemeentehuis. Bats stond eerst stil bij de internationale gebeurtenissen. “Het is goed om ons te realiseren in welke rust wij feitelijk leven op ons mooie eiland.” Hij gaf aan veel geleerd te hebben. “Emotie, verdriet, vreugde, angst, haat en pure liefde maken het eiland wat het is. Oog voor natuur, oog voor cultuur, oog voor historie en eigenheid en eigenwijsheid in handelen. Niet onder de indruk zijn van de elementen, niet van hoegenaamde notabelen. U doet uw ding vanuit eigen kracht en emotie. U bent trots, ik op u!” Hij sloot af met de woorden dat het werken op Terschelling hem een enorm genoegen was geweest. “Ik wens u veel geluk en gezondheid in de komende jaren en dank u oprecht voor de kans die mijn vrouw en ik hebben gehad om op deze mooie wijze met uw eiland kennis te mogen maken.”

Dreigende dijkdoorbraak eendenkooien op Terschelling voorkomen

Dankzij het slagvaardige optreden van de kooikers, eigenaren en vrijwilligers is voorkomen dat de kooidijken niet zijn bezweken tijdens het hoogwater van zaterdagnacht 10 januari. Deze liggen aan de oostkant van Terschelling in het buitendijkse kweldergebied de Grië. In alle kooien waren overdag al maatregelen genomen om een eventuele overstroming te voorkomen en waren gevulde zandzakken aanwezig om noodreparaties te kunnen verrichten. Bij controle ’s avonds bleek er in de Takkenkooi op verschillende plaatsen lekkage te zijn door de Kooidijk. Er werd alarm geslagen en vervolgens is er tot 3.00 uur in de nacht gezamenlijk gewerkt om met zandzakken de ergste lekkage met zeewater te stoppen.

Jubilarissen gehuldigd tijdens Nieuwjaarsreceptie KNRM

1513 knrm jubiAfgelopen zondagmiddag werd de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de KNRM afdeling Terschelling gehouden in het boothuis van reddingstation paal 8. Bij afwezigheid van de voorzitter van de plaatselijke commissie, Jurrit Visser, die als gevolg van familieomstandigheden was verhinderd, werden de aanwezigen toegesproken door de secretaris Cees Meijvogel. Vervolgens reikte de directeur van de KNRM Roemer Boogaard een tweetal oorkondes uit.

Kwaliteit belangrijker dan groei bij MIWB

Tijdens de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst, die afgelopen maandagmiddag in de centrale hal van de school werd gehouden, zei directeur Gerrit van Leunen meer waarde te hechten aan de hoge notering in de ‘Keuzegids hoger onderwijs’ waarin alle drie de opleidingen van het MIWB bovenaan staan, dan aan de groei van het aantal studenten. Van Leunen ging ook kort in op de stagnatie in de bouw van de nieuwe campus. “Om te kunnen excelleren hebben we ook goede faciliteiten nodig. De realisatie van de nieuwe campus is voor het instituut en voor Terschelling van groot belang. Zonder hier verder uitgebreid op in te gaan kan ik u melden dat de NHL woonstichting De Veste onlangs heeft verzocht om duidelijkheid te geven over de voortgang en de realisatie van de bestaande plannen.”

Rob Bats maakt zich op voor afscheid

IMG_2521Op 5 juni 2013 werd Rob Bats beëdigd als interim-burgemeester van Terschelling. Op 12 januari 2015 neemt hij tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Terschelling afscheid. In een afscheidsinterview vertelt hij over zijn ervaringen en het naderende afscheid. “Het was een prachtige beleving om burgemeester op Terschelling te zijn. Zodra ik voet aan land zette, heb ik iedere dag op Terschelling ervaren als een cadeautje.”

Spectaculaire clinic en demonstratie door Freerun-team

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAfgelopen zaterdagmiddag gaven leden van het freerun team Unity uit Emmeloord een clinic voor de Freerunleden van EDO.
“Je bepaalt als deelnemer zelf hoe leuk, mooi of snel je over hindernissen heen gaat of van obstakel naar obstakel springt”, vertelt Marjan Haantjes. “Ook waren er coole moves te zien hoe je van een hoogte naar beneden springt of duikt.” Tijdens de clinic leerden de ‘grote’ jongens de jonge freerunnertjes nieuwe sprongen en trucjes.