Ondernemersfonds in oprichting

De Terschellinger Ondernemers Vereniging vraagt namens de Stichting Ondernemersfonds Terschelling (in oprichting) de gemeenteraad om in te stemmen met de realisatie van een ondernemersfonds voor de periode van drie jaar, ingaande op 1 januari 2018. Op uitnodiging van het college was Johan Drost, in zijn functie van voorzitter van de Werkgroep Ondernemersfonds Terschelling, aanwezig bij de raadscommissievergadering van dinsdag 7 november om bij de behandeling van het agendapunt de leden van de gemeenteraad in hoofdlijnen te informeren over het fonds.