Nieuwe exploitant zwembad De Dôbe

Vanaf 1 juli verzorgt Optisport het beheer en de exploitatie van zwembad De Dôbe op West-Terschelling. Voorheen was de exploitatie in handen van Sportfondsen Nederland. De gemeente Terschelling heeft hiertoe met Optisport een overeenkomst bereikt voor de komende vijftien jaar.