Marketingbeleid op de schop

Vorige week woensdag organiseerde de Stichting Marketing en Promotie Terschelling een bijeenkomst in hotel Schylge op West om samen met een ieder die zich betrokken voelt bij de promotie van Terschelling van gedachten te wisselen over de wijze waarop het ‘merk’ Terschelling in de toekomst op de kaart gezet moet worden.
Karin Lodder, bestuurslid van de SMPT, zei in haar inleiding: “De gebiedsmarketing van Terschelling, zoals die vandaag de dag wordt uitgevoerd, is toe aan vernieuwing.”

 

Achtereenvolgens kwamen Oeds Bijlsma, Hannita van der Schaaf, Dirk Nijdam en Jeltje Hoekstra aan het woord. Hannita van der Schaaf kwam tot slot met het voorstel om samen met Dirk Nijdam, Oeds Bijlsma, de SMPT en vertegenwoordigers van de ondernemers de komende maanden een soort ‘denktank’ te vormen inzake het toekomstige marketingbeleid. De bedoeling is om in de volgende bijeenkomst met een concreet plan te komen.