Kapitein Ruige en zoons herdacht tijdens Zeeliedenherdenking


Tijdens de 25e editie van de Zeeliedenherdenking op Terschelling afgelopen zaterdag, waarbij wordt stilgestaan bij de op zee gebleven Terschellingers, ging bijzondere aandacht uit naar de ramp met de walvisjager ‘Willem de Eerste’. Bijna 200 jaar geleden kwamen voor de kust bij Huisduinen de Terschellinger kapitein Ymke Jansz. Ruige en zijn drie zoons, die als matroos, harpoenier en bootsman deel uitmaakten van de bemanning, om het leven. Zeer speciaal was de aanwezigheid bij de dienst van een regelrechte nazaat van de overleden zeelieden, Jaap Ruige, die als kapitein in dienst is bij Rederij Doeksen.