Jongerengemeenteraad kiest voor vlot in Duinmeertje


Ieder jaar organiseren de Gemeente Terschelling, de Stichting Jeugdwerk Terschelling en ProDemos aan het eind van het schooljaar een jongerengemeenteraad. Dit jaar vond deze bijeenkomst afgelopen donderdag plaats. Tijdens de vergadering die ter afsluiting van de dag werd gehouden in het gemeentehuis op West, bleek na twee stemrondes een meerderheid van de ‘raadsleden’ te kiezen voor het ‘Vlotplan’. Het plan houdt in dat er op het diepste punt van het Duinmeertje in Hee een vlot wordt verankerd waarop je kunt zitten, liggen of op kunt spelen.