Inspreker roept politiek op tot actie bij Kwelderherstel Terschelling

Tijdens de inspraakronde voor publiek voorafgaand aan de raadscommissie-vergadering op dinsdag 3 oktober nam Jan Smit plaats achter de microfoon. Hij vroeg aandacht voor het project Kwelderherstel bij Striep. “Ik wil de raadsleden van de Terschellinger politiek nogmaals oproepen zich over het nu voorliggende voorstel voor het kweldervormingsproject te gaan buigen, zich daarna een gefundeerde mening te vormen en een initiatief te nemen om wetenschappelijk advies in te laten winnen. Wie weet leidt dit er toe dat de dit jaar verstoorde consensus weer te herstellen is als het kwelderproject een veldexperiment kan worden waarin Vogelwacht en Natuurvereniging kunnen participeren.”