Gevaren op het strand

Een bezorgde inwoner van West Terschelling wees ons per mail op het gevaar van het op blote voeten lopen op het strand. Hij is zelf een fanatiek strandwandelaar en constateert de laatste tijd een toename van het aantal glasscherven. Hij raapt de scherven zelf op als hij ze aantreft en hoopt dat anderen zijn voorbeeld volgen. Tevens wijst hij op het gevaar van het op de duinen klimmen door kinderen op plekken waar de duinen door de grote afslag levensgevaarlijk zijn geworden. Ze vinden het leuk om het duin van bovenaf in te laten storten maar onderkennen daarbij niet het gevaar om onder het zand bedolven te worden. Een serieuze waarschuwing is hierbij dan ook op zijn plaats.