De Rabobank Clubkas Campagne

Vorige week donderdag zijn in het Rabobankkantoor in Midsland vijf cheques uitgereikt aan vertegenwoordigers van evenzoveel Terschellinger clubs. De Rabobank geeft jaarlijks als coöperatieve vereniging een deel van haar winst terug aan de samenleving. Dit gebeurt op verschillende manieren. Via sponsoring ondersteunt de bank op Terschelling evenementen; maatschappelijke en culturele initiatieven kunnen terecht bij het Rabobank Coöperatiefonds en met de Rabobank Clubkas Campagne ontvangen clubs die bij de bank bankieren een bijdrage.