zeevaartschool

Directeur MIWB Gerrit van Leunen: “Kwaliteit blijft belangrijk”

MIWBAfgelopen vrijdag vond de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats van de Hogere Zeevaartschool. Directeur Gerrit van Leunen gaf in zijn toespraak aan zeer tevreden te zijn over de instroom van nieuwe studenten. Bovendien was hij “bijzonder blij” dat de bouw van de nieuwe campus nu een feit is. Er zijn tevens plannen voor een ingrijpende renovatie van de bestaande gebouwen. “Indien alles volgens planning verloopt, zal er in 2018 niet alleen een nieuwe campus staan maar ook een volledig gerenoveerd schoolgebouw.” Kwaliteit blijft voor het MIWB belangrijk. “Ondanks de sterke groei van de laatste jaren stellen wij alles in het werk om onze kwaliteit te handhaven.”

Nieuwe campus Maritiem Instituut een feit

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdagavond deelde wethouder Teun de Jong verheugd mee dat woningstichting De Veste, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en de gemeente Terschelling overeenstemming hebben bereikt over de bouw van een nieuwe campus op Terschelling.
Dat betekent dat er op 1 september 2017 een nieuwe campus van de NHL op Terschelling zal staan.Het bouwen van de nieuwe campus heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar kan nu van start gaan. De gemeente begint volgende week direct met het bouwrijp maken van het plangebied in het bos aan de Burgemeester van Heusdenweg.

Waardige Zeeliedenherdenking goed bezocht

Foto: Gerrit van Goor

Afgelopen zaterdag vonden velen de weg naar de Westerkerk voor de jaarlijkse Zeeliedenherdenking. Het thema dit jaar was: ‘Terschellingers in dienst van de Koninklijke Marine’. Voorafgaand aan de kranslegging werd een samenkomst gehouden in de Westerkerk. Na een korte inleiding door Gert Cupido van het co-mité Zeeliedenherdenking zongen de West Aleta Singers het nummer ‘Eternal Father’. Burgemeester Bert Wassink ging in zijn toespraak in op de maritieme geschiedenis van het eiland. In het bijzonder het leven van Gerrit Luidenga, die een belangrijke bijdrage leverde aan de totstandkoming van het zeeliedenmonument, werd nader belicht. Wassink toonde zich blij verrast door de grote groep kinderen die de herdenking bijwoonden.Foto: Gerrit van Goor

Diploma-uitreiking MIWB

E70B9756Vorige week vrijdagmiddag vond de jaarlijkse diploma-uitreiking aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz plaats. Veelal vergezeld door familieleden kwamen vijftien studenten naar de school om hun diploma in ontvangst te nemen; zeven voor de opleiding Maritiem Officier en acht voor de opleiding Ocean Technology.Algemeen directeur Gerrit van Leunen lichtte toe dat in het schooljaar 2014-2015 in totaal 44 studenten afstudeerden. Door het modulaire systeem sluiten studenten op verschillende tijdstippen hun studie af, waardoor niet iedereen op hetzelfde moment het diploma in ontvangst kan nemen.

Mini-expositie in Zeevaartschool

 In het kader van het thema ‘Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereld-oorlog’ heeft Willem Geluk uit Steenwijk vorige week woensdag een kleine expo-sitie ingericht in het gebouw van het Maritiem Instituut Willem Barentsz op West. Het is de tweede keer dit jaar dat hij in samenwerking met de vereniging van oud-leerlingen van de Zeevaartschool een expositie inricht. Speciaal voor dit doel heeft de vereniging een vitrine aan de school geschonken. De huidige expositie betreft de bouw van de reddingboot ‘Willem Horsman’.

Minitentoonstelling in Zeevaartschool

In het gebouw van de Zeevaartschool op West staat een vitrine ter herdenking van de koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog, met name het relaas van het treffen tussen het Nederlandse Shell tankschip Ondina en twee zwaarbewapende Japanse raiders op 11 november 1942. De Ondina wist hierbij een van de raiders de grond in te boren en bereikte daarna zwaar beschadigd de haven van Freemantle in Australië. De vitrine kan bezichtigd worden in de Zeevaartschool tijdens schooldagen.

Veel belangstelling bij bedrijvendag en Open Dag MIWB

1522 miwb 2Afgelopen vrijdag vond de bedrijvendag plaats in het Maritiem Instituut Willem Barentsz. Ieder jaar worden maritieme bedrijven uitgenodigd om zich te presenteren in de school. Dit jaar waren ongeveer veertig bedrijven met hun stands aanwezig. Voor de studenten een mooie gelegenheid in contact te komen met hun toekomstige stagebedrijven en werkgevers. Dat het MIWB gerekend mag worden tot de vooraanstaande en populaire maritieme opleidingen bleek een dag later, tijdens de open dag op zaterdag. Zo’n 300 bezoekers, potentiële studenten veelal vergezeld door hun ouders, werden met een extra sneldienst naar Terschelling vervoerd.

Kwaliteit belangrijker dan groei bij MIWB

Tijdens de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst, die afgelopen maandagmiddag in de centrale hal van de school werd gehouden, zei directeur Gerrit van Leunen meer waarde te hechten aan de hoge notering in de ‘Keuzegids hoger onderwijs’ waarin alle drie de opleidingen van het MIWB bovenaan staan, dan aan de groei van het aantal studenten. Van Leunen ging ook kort in op de stagnatie in de bouw van de nieuwe campus. “Om te kunnen excelleren hebben we ook goede faciliteiten nodig. De realisatie van de nieuwe campus is voor het instituut en voor Terschelling van groot belang. Zonder hier verder uitgebreid op in te gaan kan ik u melden dat de NHL woonstichting De Veste onlangs heeft verzocht om duidelijkheid te geven over de voortgang en de realisatie van de bestaande plannen.”

De Veste wil partnership met gemeente en NHL

Het lijkt inmiddels onwaarschijnlijk dat de campus, zoals de bedoeling is, in de zomer van 2015 klaar is. Eind oktober ontving de gemeente Terschelling een brief van Woningstichting De Veste, verantwoordelijk voor de bouw van de campus, waarin de woningstichting aangaf zowel op financieel gebied als qua exploitatie risico te lopen bij de bouw van de campus. De Veste vroeg in de brief op welke manier de gemeente verantwoordelijkheid voor deze risico’s zou willen nemen. Dat de gemeente daar niet op zit te wachten, werd duidelijk uit de brief die de gemeente als reactie verstuurde naar de Veste. Hierin wordt de Veste dringend verzocht om zich aan de afspraken te houden en binnenkort te beginnen met de bouw van de campus. Directeur Janine Gerardts van de Veste wil naar aanleiding van de brief in gesprek met zowel de gemeente als de NHL met als doel gezamenlijk, in een partnership, het project op te pakken.

Blijven herdenken is belangrijk: “Al staan we er maar met z’n drieën.”

1503 herdenkingIeder jaar vindt op een zaterdag in oktober op Terschelling de Zeeliedenherdenking plaats.
Bij het bronzen Zeeliedenmonument aan de Willem Barentszkade op West wordt stilgestaan bij alle Terschellinger zeelieden die in de loop der jaren zijn omgekomen op zee. Sinds 2004 draagt het Comité Zeelieden Herdenking Terschelling zorg voor deze plechtigheid. In de krant van deze week een gesprek met Jan Berghuis van het organiserend comité.