Staatsbosbeheer

Drukte bij Kerstwandeltocht

1512 kerstwandelOnder ideale weersomstandigheden namen op Tweede Kerstdag een kleine 800 wandelaars deel aan de traditionele wandeltocht door het bos- en duingebied rond West Terschelling. Tijdens de ongeveer tien kilometer lange tocht, die was uitgezet door Remi Hougee van Staatsbosbeheer, werden de deelnemers bij Grieltje plak getrakteerd op een fraaie voorstelling van ‘Compagnie Barrevoet’. Verderop in de route was er tijd voor warme chocolademelk met of zonder, inclusief muziek van René de Beer, en weer wat verder kon er worden genoten van glühwein. Op het terras van hotel Boschrijck was een sfeervolle winterfair ingericht, zodat de wandelaars na afloop nog even konden napraten.

De Veste wil partnership met gemeente en NHL

Het lijkt inmiddels onwaarschijnlijk dat de campus, zoals de bedoeling is, in de zomer van 2015 klaar is. Eind oktober ontving de gemeente Terschelling een brief van Woningstichting De Veste, verantwoordelijk voor de bouw van de campus, waarin de woningstichting aangaf zowel op financieel gebied als qua exploitatie risico te lopen bij de bouw van de campus. De Veste vroeg in de brief op welke manier de gemeente verantwoordelijkheid voor deze risico’s zou willen nemen. Dat de gemeente daar niet op zit te wachten, werd duidelijk uit de brief die de gemeente als reactie verstuurde naar de Veste. Hierin wordt de Veste dringend verzocht om zich aan de afspraken te houden en binnenkort te beginnen met de bouw van de campus. Directeur Janine Gerardts van de Veste wil naar aanleiding van de brief in gesprek met zowel de gemeente als de NHL met als doel gezamenlijk, in een partnership, het project op te pakken.

Informatieavond waterkering

waterkeringDe vorige week woensdag door Rijkswaterstaat georganiseerde startbijeenkomst over de verruiming van de waterkering op Terschelling kende een ‘valse start’. Als gevolg van een interne miscommunicatie was er geen advertentie geplaatst in ‘de Terschellinger’, waardoor de publieke belangstelling te wensen over liet. De gemeente Terschelling fungeerde als gastheer. Na het openingswoord van wethouder Hendrik Klaas van der Wielen gaf omgevingsmanager Frans Maas van RWS een nadere toelichting op de plannen en legde Freek Zwart van SBB de relatie uit tussen het projectplan en het Beheersplan.

Werkzaamheden Seinpaalduin in afrondingsfase

Staatsbosbeheer en de Gemeen- te Terschelling leggen de laatste hand aan de werkzaamheden op en rond het Seinpaalduin. Op 12 december moeten alle maatregelen om het gebied beter toegankelijk te maken zijn afgerond. Het mindervalidenpad naar het Kaapsduin is op de plaatsing van bankjes en relingen na al klaar. Er worden nog parkeerplaatsen langs de Zwarteweg aangelegd en ook komt er een nieuwe trap bij de duinopgang aan de Parnassiaweg.

Schotse Vier winnaar survival 2014

1505 survivlDe 24ste editie van de survival is vrijdagavond gewonnen door het herenteam Schotse Vier. Dit team haalde 33 van de 36 te behalen stempels, evenveel als het gemengde team MooiWeer. In zo’n geval geeft de eindtijd de doorslag en Schotse Vier bleek zes minuten sneller dan MooiWeer. Derde werd het gemengde team Brasserie Brandaris. Het beste damesteam was ’t Wapen van Terschelling. Door de harde wind en de pittige buien ’s avonds en ’s nachts was het een zware editie dit jaar.
(op de foto: team MooiWeer)

Landmijn op Tigercomplex

Vorige week donderdag werd bij de graafwerkzaamheden bij de bunkers op het Tigercomplex door personeel van de firma Abbink een landmijn aangetroffen. Het voorwerp bevond zich tussen metaalafval en in eerste instantie dacht men dat het een luchtfilter betrof. ‘Explosievenexpert’ Hille van Dieren werd erbij geroepen. Hij maakte een foto van de mijn en stuurde die door naar de Duik- en Demonteergroep van de Koninklijke Marine in Den Helder. Het bleek te gaan om een Amerikaanse landmijn van het type Mark-1.

Mindervalidenpad Kaapsduin

1502 rolstoelpad

(foto: Flip Tocila)

Deze week hebben de eilander bedrijven Duinhof en Hoekstra in opdracht van Staatsbosbeheer het pad op het Kaapsduin afgerond. Het pad is een onderdeel van het vervolgproject Seinpaalduin en omgeving. Het mindervalidenpad volgt een slingerende route omhoog, dit zorgt ervoor dat de hellingshoek zeer gering blijft.

Voortgang Bunkerproject Tiger

De afgelopen weken zijn er bergen (grond)werk verzet op het gebied rondom de bunkers bij de Tigerstelling op West Terschelling.
Het project vordert gestaag. Personeel van de firma Abbink uit Boekelo heeft als laatste de grootste bunker, ‘Bertha’, voor een groot deel uitgegraven en het terrein tussen de bunkers afgevlakt. De Stichting Bunkerbehoud Terschelling kan wekelijks rekenen op steun van veel vrijwilligers, zonder wier inzet het project niet zou kunnen worden gerealiseerd.