politiek

Bats over klokkenluidersdossier: “Vertrouwelijkheid wordt altijd beschermd”

Tijdens zijn laatste raadscommissievergadering reageerde aftredend burgemeester Rob Bats op het klokkenluidersdossier, dat niet alleen inmiddels grondig is onderzocht en besproken, maar bovenal ook is afgesloten. “Wanneer iemand in vertrouwen bepaalde twijfels wil uiten over iemand anders, dan past bestuurlijk optreden en doortastendheid, maar ook voorzichtigheid”, stelde Bats. “Op Terschelling kan iedereen zich uitspreken zonder zich zorgen te hoeven maken over de consequenties van wat er in vertrouwen is gemeld.” Deze rechtsbescherming, die is vastgelegd in regels, vormt volgens Bats de kern van de hele discussie. “Vertrouwelijkheid wordt altijd beschermd en is niet onderhandelbaar.”

Lovende woorden voor vertrekkende interim burgemeester

1514 bats 2Na de indrukwekkende woorden van ‘hoofdrolspeler’ Rob Bats was het de beurt aan locoburgemeester Teun de Jong, Christa Oosterbaan namens de gemeenteraad en gemeentesecretaris Hetty de Jong om een woord van afscheid te spreken.Teun de Jong deed dit aan de hand van een fotopresentatie. Aansluitend sprak Christa Oosterbaan, fractievoorzitter van de PvdA, Bats toe namens de gemeenteraad. Zij keek met een goed gevoel terug op de periode vanaf juni 2013 en had in haar verhaal een aantal ‘Batsiaanse’ uitspraken verwerkt. Tot slot was het woord aan directeur Hetty de Jong. Zij liet aan de hand van diverse voorbeelden zien dat er in het geval van Rob Bats geen enkel verschil was een waarnemend burgemeester en een kroonbenoemde burgemeester. “Dank voor alle wapenfeiten en bovenal dank voor de wijze waarop je onze organisatie sterker hebt gemaakt in het doen wat we moeten om dieper geworteld te zijn in de samenleving.”

“Zij aan zij, schouder aan schouder samen 2015 in!”

1514 batsMet deze zin begon Rob Bats afgelopen maandagmiddag zijn afscheidsspeech tijdens de zeer drukbezochte receptie in de raadzaal van het gemeentehuis. Bats stond eerst stil bij de internationale gebeurtenissen. “Het is goed om ons te realiseren in welke rust wij feitelijk leven op ons mooie eiland.” Hij gaf aan veel geleerd te hebben. “Emotie, verdriet, vreugde, angst, haat en pure liefde maken het eiland wat het is. Oog voor natuur, oog voor cultuur, oog voor historie en eigenheid en eigenwijsheid in handelen. Niet onder de indruk zijn van de elementen, niet van hoegenaamde notabelen. U doet uw ding vanuit eigen kracht en emotie. U bent trots, ik op u!” Hij sloot af met de woorden dat het werken op Terschelling hem een enorm genoegen was geweest. “Ik wens u veel geluk en gezondheid in de komende jaren en dank u oprecht voor de kans die mijn vrouw en ik hebben gehad om op deze mooie wijze met uw eiland kennis te mogen maken.”

De Veste wil partnership met gemeente en NHL

Het lijkt inmiddels onwaarschijnlijk dat de campus, zoals de bedoeling is, in de zomer van 2015 klaar is. Eind oktober ontving de gemeente Terschelling een brief van Woningstichting De Veste, verantwoordelijk voor de bouw van de campus, waarin de woningstichting aangaf zowel op financieel gebied als qua exploitatie risico te lopen bij de bouw van de campus. De Veste vroeg in de brief op welke manier de gemeente verantwoordelijkheid voor deze risico’s zou willen nemen. Dat de gemeente daar niet op zit te wachten, werd duidelijk uit de brief die de gemeente als reactie verstuurde naar de Veste. Hierin wordt de Veste dringend verzocht om zich aan de afspraken te houden en binnenkort te beginnen met de bouw van de campus. Directeur Janine Gerardts van de Veste wil naar aanleiding van de brief in gesprek met zowel de gemeente als de NHL met als doel gezamenlijk, in een partnership, het project op te pakken.

Nieuwe burgemeester benoemd

 (foto: Twitter)Bert Wassink is door de minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, benoemd tot burgemeester van Terschelling. De benoeming gaat in op 16 januari 2015. Bert Wassink is 57 jaar en lid van GroenLinks. Sinds 2010 is hij wethouder van de gemeente Aa en Hunze. Bert Wassink volgt Jurrit Visser op, die tot 1 december 2013 burgemeester was. Sinds 5 juni 2013 is Rob Bats waarnemend burgemeester. (foto: Twitter)

PBT wil raadsonderzoek naar klokkenluidermelding

In een persbericht deelt Plaatselijk Belang Terschelling dat er schriftelijk een verzoek is ingediend om in een openbare raadsvergadering de klokkenluidermelding te bespreken. PBT wil dat er een raadsonderzoek komt om zekerheid te krijgen of er wel of geen structurele verschrijvingen plaatsvinden bij financiën, zonder dat daarvoor instemming van de raad is gevraagd. In een reactie zegt het college het te betreuren dat PBT in de afgelopen periode meerdere keren de media heeft benaderd en dat het desbetreffende dossier door de voltallige gemeenteraad op 3 november is besproken en afgesloten.

 

Bert Wassink aanbevolen als nieuwe burgemeester

Met veel vertrouwen heeft de gemeenteraad van Terschelling op 4 november 2014 besloten om Bert Wassink voor te dragen aan als nieuwe burgemeester van Terschelling. Bert Wassink (57) is op dit moment wethouder voor GroenLinks in de gemeente Aa en Hunze. De vertrouwenscommissie was unaniem in haar advies aan de gemeenteraad. De commissie omschrijft Wassink als een rustige, bedachtzame bestuurder met een ruime ervaring in het openbaar bestuur. Bovendien heeft hij wat de commissie betreft aangetoond een goed netwerker te zijn.

Uit de raadsvergadering van 28 oktober

Coalitiepartijen PvdA, CDA en VVD hebben tijdens de raadsvergadering de begroting van 2015 goedgekeurd. Oppositiepartij Plaatselijk Belang Terschelling had weinig vertrouwen in de begroting en stemde tegen. Ook werd in deze vergadering door de gemeenteraad de toeristenbelasting vastgesteld. Deze bedraagt vanaf 1 januari 2015 €1,50 per persoon, per overnachting. De wijze van innen van de toeristenbelasting blijft vooralsnog ongewijzigd.

Deelautoproject van Schylge-E-auto officieel van start

 1505 startsein Eauto kopieAfgelopen vrijdagmiddag gaf mevrouw Tineke Schokker, gedeputeerde van de provincie Fryslân, samen met wethouder Teun de Jong het officiële startsein voor het deelautoproject van Schylge E-auto. De inzet van honderd elektrische deelauto’s is onderdeel van een breed opgezet duurzaamheidsprogramma voor het Waddengebied. Het duurzaamheidsproject is een initiatief van Schylge-E-auto in samenwerking met de provincie Fryslân, de samenwerkende Waddeneilanden en de gemeente Terschelling.