natuur

“Maak van gezonde pup geen wees”

De Nederlandse zeehondencentra starten deze week een voorlichtingscampagne met als doel zeehondenpups en hun moeders meer rust te gunnen tijdens de zoogperiode. Meerjarig onderzoek wijst erop dat veel minder pups hulpbehoevend zijn dan eerder werd aangenomen. Door afstand te houden van de dieren en langer ogenschijnlijk verweesde pups te observeren, kan onnodige opvang worden voorkomen.

Bijzondere vondst


Japke de Boer trof op zondag 8 april bij de vloedlijn op het Noordzeestrand een levende pijlinktvis aan die op het droge was geraakt. Pijlinktvissen danken hun naam aan hun uiterlijk. Aan hun achterlijf hebben ze twee zijwaarts gerichte vinnen, waardoor ze een ‘pijlvorm’ hebben. Japke heeft de vis opgepakt en naar dieper water gebracht, waar het diertje het ruime sop koos.

Nieuwe bomen geplant in eendenkooi


Ieder jaar wordt op de derde woensdag van maart de Nationale Boomfeestdag georganiseerd. Op Terschelling wordt deze dag jaarlijks uitgebreid tot Boomfeestweek, die wordt georganiseerd door Staatsbosbeheer samen met de buitendienst van de gemeente en alle basisscholen van het eiland. Traditiegetrouw bracht burgemeester Bert Wassink midden in de week een bezoek aan de kinderen en plantte hij samen met hen jonge aanplant waarbij hij gebruik maakte van de ‘Gouden Schep’. Vorige week woensdag gingen leerlingen van groep 7 en 8 van de Vossersschool aan de slag in de ‘Takkenkooi’, waar ze appelbomen, pruimenbomen, elzen, meidoorn en sleedoorn plantten.

Tussenstand Boschplaatvisie

In maart 2017 is Staatsbosbeheer gestart met het opstellen van een visie op de toekomst van de Boschplaat. De eerste fase bestond uit intensieve sessies en excursies met eilanders en toeristen. Omdat er gedurende het proces nieuwe aspecten naar voren kwamen, neemt deze fase meer tijd in beslag dan gedacht. De Boschplaatvisie wordt daarom niet in januari, maar uiterlijk 1 april gepresenteerd aan de Provincie Fryslân en de eilanders.

Vrijwillige vogelwachters op hun post

Op zaterdag 1 april startte het seizoen voor de vrijwillige vogelwachters die gedurende het vogelbroedseizoen de keten van Staatbosbeheer op de Boschplaat bemannen. De meest afgelegen vogelwachterspost, Keet 3 bij het Amelander Gat, is vanaf vrijdag 31 maart bezet door Jan Bos en Arjan Klopstra. Voor beide mannen is het de vijfde achtereenvolgende keer dat zij op Terschelling gedurende een week in een vogelwachterspost verblijven.

De Zilte Smaak van Terschelling

Terschelling is een nieuwe stichting rijker: De Zilte Smaak. De stichting wil op Terschelling zilte gewassen als zeekraal, zeeaster en ijskruid gaan kweken. De gewassen zijn bedoeld voor lokale consumptie maar ook voor gebruik door lokale restaurants. Daarnaast wordt gewerkt aan een pluktuin en infocentrum. Het Iepen Mienskipsfûns van de provincie gaat het initiatief ondersteunen.

Boomfeestdag op Terschelling

Op Terschelling werd de Boomfeestdag op woensdag 15 maart gevierd, in tegenstelling tot in veel andere gemeenten waar deze dag – mede in verband met de verkiezingen – op 22 maart werd gehouden. Op Terschelling trok burgemeester Bert Wassink er met de kinderen van de basisschool ’t Jok op uit naar het Hoornse Bos. Onder toeziend oog van Hessel Hek van Staatsbosbeheer plantte hij met de ‘Gouden Schep’ de eerste jonge boom als startsein van de viering van de Boomfeestdag. Hij deed dit op het ‘Lopers-boogpad’ ten oosten van de Badweg van Hoorn tegenover de Turfdôbe.

Groot onderhoud aan eendenkooien

Vorige week was een groep leerlingen van het Nordwin College, een opleidings-centrum voor VMBO-groen, MBO (BOL/BBL), aan het werk in een drietal eendenkooien op Terschelling.
Onder begeleiding van kooiker Gossen Buren en Joris Blankena van Staatsbos-beheer was er in de Landerummer kooi een groep bezig met zaagwerkzaamheden, terwijl een andere groep groot onderhoud en vervangingswerkzaamheden verrichtte.

Geslaagde excursie naar Ameland voor toekomstvisie Boschplaat

Op zaterdag 11 maart heeft een delegatie van bijna veertig Terschellingers een bezoek gebracht aan Ameland. De excursie is georganiseerd door Staatsbosbeheer, dat daarvoor de hulp inriep van Rijkswaterstaat, It Fryske Gea en de Amelander Staatsbosbeheerders. Doel was te zien hoe de westpunt van Ameland en de Hon op de oostpunt beheerd worden, dit ter inspiratie voor het opstellen van een toekomstvisie voor de Boschplaat.