natuur

Boskalis Beach Cleanup Tour op Terschelling


Afgelopen weekend trok een groep van 45 personen gewapend met grijpers en vuilniszakken over het strand vanaf Formerum aan Zee tot aan de Noordsvaarder. Zij deden dit in het kader van de zesde editie van de Boskalis Beach Cleanup Tour 2018. Deze strandschoonmaakactie, waarbij de hele Noordzeekust wordt schoongemaakt, wordt georganiseerd door Stichting De Noordzee.

Gevlekte gladde haai gespot


Vorige week donderdagochtend meldde Jitze Bakker uit Hoorn dat hij woensdagavond vermoedelijk een doornhaai had gespot vanaf het strand ter hoogte van de overgang van Hoorn. Jitze keek vreemd op toen hij voor de kust ineens twee rugvinnen uit het water omhoog zag steken. Snel maakte hij een foto van de ruim één meter lange haai. Nader onderzoek wees uit dat het geen doornhaai betrof, maar een gevlekte gladde haai. Foto: Jitze Bakker

Uitslag enquête ‘Toezicht in de natuur’

In juni heeft Staatsbosbeheer het ‘Echt Terschelling panel’ naar hun mening gevraagd over toezicht in de natuur. 550 mensen vulden de enquête in. Hiervan zijn 239 niet-eilanders en 245 eilanders; de overige deelnemers vallen in de categorie ‘niet bekend’. Een ruime meerderheid van de panelleden die hebben meegedaan aan de enquête onderkent het belang van toezicht in de natuur: 89% van de niet-eilanders en 77% van de eilanders. Dat is voor SBB een positief signaal.

Open Imkerijdagen trokken veel publiekHet afgelopen weekend stond op Hornsjilde in Midsland volledig in het teken van insecten. Ongeveer driehonderd personen, eilanders, gasten en jeugd, konden zien en horen hoe bijen honing produceren en hoe imkers daar de meest gevarieerde producten mee maken. De proeverij was voor veel bezoekers verrassend: van honingijs en honinghangop tot de lekkerste drankjes en hapjes. Kinderen konden bloemzaadbommetjes maken en een eigen potje honing tappen.

Stichting Baai Dellewal presenteert landschapsvisie


Met zicht op de enige natuurlijke baai van Nederland, aan boord van de historische reddingboot Brandaris, ontving burgemeester Bert Wassink de Landschapsvisie Baai Dellewal uit handen van Nelly de Graaf, namens de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal. Deze landschapsvisie is voor de stichting het startschot om in samenwerking met de gemeente de natuur van de baai verder te ontwikkelen en te beschermen tegen bebouwing.

“Maak van gezonde pup geen wees”

De Nederlandse zeehondencentra starten deze week een voorlichtingscampagne met als doel zeehondenpups en hun moeders meer rust te gunnen tijdens de zoogperiode. Meerjarig onderzoek wijst erop dat veel minder pups hulpbehoevend zijn dan eerder werd aangenomen. Door afstand te houden van de dieren en langer ogenschijnlijk verweesde pups te observeren, kan onnodige opvang worden voorkomen.

Bijzondere vondst


Japke de Boer trof op zondag 8 april bij de vloedlijn op het Noordzeestrand een levende pijlinktvis aan die op het droge was geraakt. Pijlinktvissen danken hun naam aan hun uiterlijk. Aan hun achterlijf hebben ze twee zijwaarts gerichte vinnen, waardoor ze een ‘pijlvorm’ hebben. Japke heeft de vis opgepakt en naar dieper water gebracht, waar het diertje het ruime sop koos.

Nieuwe bomen geplant in eendenkooi


Ieder jaar wordt op de derde woensdag van maart de Nationale Boomfeestdag georganiseerd. Op Terschelling wordt deze dag jaarlijks uitgebreid tot Boomfeestweek, die wordt georganiseerd door Staatsbosbeheer samen met de buitendienst van de gemeente en alle basisscholen van het eiland. Traditiegetrouw bracht burgemeester Bert Wassink midden in de week een bezoek aan de kinderen en plantte hij samen met hen jonge aanplant waarbij hij gebruik maakte van de ‘Gouden Schep’. Vorige week woensdag gingen leerlingen van groep 7 en 8 van de Vossersschool aan de slag in de ‘Takkenkooi’, waar ze appelbomen, pruimenbomen, elzen, meidoorn en sleedoorn plantten.

Tussenstand Boschplaatvisie

In maart 2017 is Staatsbosbeheer gestart met het opstellen van een visie op de toekomst van de Boschplaat. De eerste fase bestond uit intensieve sessies en excursies met eilanders en toeristen. Omdat er gedurende het proces nieuwe aspecten naar voren kwamen, neemt deze fase meer tijd in beslag dan gedacht. De Boschplaatvisie wordt daarom niet in januari, maar uiterlijk 1 april gepresenteerd aan de Provincie Fryslân en de eilanders.

Vrijwillige vogelwachters op hun post

Op zaterdag 1 april startte het seizoen voor de vrijwillige vogelwachters die gedurende het vogelbroedseizoen de keten van Staatbosbeheer op de Boschplaat bemannen. De meest afgelegen vogelwachterspost, Keet 3 bij het Amelander Gat, is vanaf vrijdag 31 maart bezet door Jan Bos en Arjan Klopstra. Voor beide mannen is het de vijfde achtereenvolgende keer dat zij op Terschelling gedurende een week in een vogelwachterspost verblijven.