Archief voor Auteur: de Terschellinger

SCT begint goed in de 4e klasse

Sc Terschelling speelde afgelopen zondag in en tegen Nieuweschoot. Vanaf het beginsignaal had SCT veel balbezit. Tot de rust (stand 1-1) was de wedstrijd spel aardig in evenwicht. Daarna liep Terschelling uit naar 2-5, waardoor Sc Terschelling de eerste drie punten binnenhaalde in de 4e klasse.

Regen spelbreker bij 40e Tentoonstelling ‘de Beestemerk’

De enige overeenkomst met de eerste Beestemerk die 40 jaar geleden ook op 14 september werd georganiseerd, was de aanhoudende regen. Daar waar destijds 229 dieren werden aangevoerd lag dat cijfer vorige week donderdagochtend beduidend lager. Er werden 55 schapen en lammeren, 5 bokken en geiten, 16 koeien en 6 paarden aangevoerd. Helaas moest de organisatie de marktdraverij, die traditioneel op de woensdag tevoren op de Heereweg wordt georganiseerd, afgelasten in verband met het slechte weer.

College van B&W presenteert begroting 2018

Het college van B&W van Terschelling heeft de begroting voor 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. Burgemeester Bert Wassink spreekt in een toelichting op de cijfers over een financieel gezonde situatie die ruimte biedt voor investeringen en die wordt gekenmerkt door relatief lage lasten. “Het college geeft de credits voor dit positieve resultaat aan de gemeenteraad. Doordat de raad terughoudend is geweest in het doen van nieuwe uitgaven, kunnen nu mooie cijfers worden gepresenteerd en is er bovendien ruimte voor ‘nieuw beleid’, het realiseren van soms al langer gekoesterde wensen”, aldus Wassink.

Buurthuis Nieuw West heropend

Afgelopen zaterdagmiddag onthulde wethouder Hendrik-Klaas van der Wielen samen met Antje Langerak een straatnaambord met daarop de tekst ‘’t Trien Stienstralaantje’. Hiermee was het Buurthuis Nieuw West officieel geoped. Het toegangspaadje naar het buurtgebouw had door deze handeling de naam gekregen van Trien Stienstra, die sinds de oprichting van de buurtvereniging Nieuw West (op de kop af 42 jaar geleden) lid en jarenlang een van de drijvende krachten van de vereniging is geweest. Bij afwezigheid van Trien onthulde haar dochter Antje het naambord.

Nieuwe campus voor studenten zeevaartschool officieel geopend

Met ingang van het nieuwe studiejaar beschikken de studenten van het MIWB over een spiksplinternieuwe campus. Afgelopen maandagmiddag vond de officiële opening plaats. De nieuwe campus biedt de studenten een thuis tijdens hun eerste twee studiejaren. Naast een eigen plek voor iedere student beschikt het over gezamenlijke huiskamers, ruimte om te studeren, een fitnessruimte en een sportveld. De campus is gebouwd in opdracht van Woningstichting De Veste in nauwe samenwerking met de Gemeente Terschelling, de NHL Hogeschool en het MIWB.

Teun de Jong neemt afscheid na 27 jaar politiek

Vorige week vrijdagmiddag maakten velen van de gelegenheid gebruik om afscheid te nemen van wethouder Teun de Jong, die na een werkzame periode van ruim 27 jaar in de lokale politiek in de gemeente Dantumadeel het ambt van gemeentelijk griffier gaat uitoefenen. Tijdens de laatste raadsvergadering op 4 juli was al stilgestaan bij zijn afscheid en hoewel Teun liever in klein comité met naaste medewerkers en collega’s een afscheidsborrel had willen nuttigen, werd tijdens een twee uur durende receptie in de raadszaal van het gemeentehuis een ieder in de gelegenheid gesteld om hem en zijn echtgenote Janny de hand te schudden.

Zeehondenopvang laat eerste vier zeehonden vrij

Afgelopen zondag werden de eerste vier huilers van de zeehondenopvang Terschelling vrijgelaten op de Noordsvaarder. Burgemeester Bert Wassink was als speciale gast getuige van dit voor alle vrijwilligers en adoptanten mooie en toch wel emotionele moment. Daar hadden ze al die tijd zo hard voor gewerkt: goed op gewicht en snelle terugkeer in de natuur. (Foto: Lily Tocila)

Geitenkeuring

Op dinsdagavond 29 augustus organiseerde de Geitenfokvereniging Terschelling haar jaarlijkse geitenkeuring. In totaal werden 24 dieren, verdeeld in zes rubrieken, van kop tot staart bekeken door keurmeesters Anema en Van der Wal. In de krant van deze week leest u de uitslag.

Veteranen SCT winnen eigen toernooi

Na vele jaren te hebben moeten toezien hoe één van de gast-elftallen met de eerste prijs aan de haal ging, heeft het veteranenteam van SC Terschelling dit jaar het traditionele veteranentoernooi gewonnen. Het team won achtereenvolgens van de veteranen van AVV, Bergambacht en Stolwijk en had aan een gelijkspel tegen de uiteindelijke nummer twee, Foarut, genoeg om met tien punten uit vier wedstrijden te zegevieren.