Archief voor Auteur: de Terschellinger

Meslânzers woordenboek nadert zijn voltooiing

Op uitnodiging van de ‘Werkgroep Meslânzer dialect’ waren wij vorige week woensdagmiddag te gast tijdens de bijeenkomst van de ‘Klankbordgroep’, die één keer in de drie maanden plaatsvindt in het Diakoniehús in Midsland. De werkgroep, die wordt gevormd door Piet Smit, Nel Swart, Gettje Pals en Triny Martens, is acht jaar geleden begonnen met het samenstellen van een woordenlijst in het ‘Meslânzer dialect’. Inmiddels zijn er zo’n ruim negenduizend woorden bij elkaar gesprokkeld.

Een kijkje in het werk van de griffier

Tijdens de openbare gemeentelijke vergaderingen, zoals de raadsvergadering en de raadscommissievergadering, moet altijd een griffier aanwezig zijn. Een griffier staat officieel in dienst van de gemeenteraad en is intermediair tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie. Eilanders Janny Hofman en Nienke de Jong – de Vries vervullen samen deze functie. Janny als griffier sinds eind 2013 (32 uur) en Nienke sinds 2016 (16 uur) als loco-griffier. “Het is belangrijk om vervanging beschikbaar te hebben”, legt Nienke uit. “Daarom ben ik als loco-griffier benoemd zodat ik Janny kan vervangen in geval van vakanties of ziekte.”

Grenzeloos fietsen in De Stilen

Vorige week werd er een labyrintfiets geïnstalleerd in zorgcentrum De Stilen voor bewoners. Mede dankzij drie sponsoren: Het Raadhuis, Krea+ Terschelling, en Zusterkring Midsland en Hoorn was het mogelijk de fiets aan te schaffen. Op donderdag 14 februari werden sponsoren uitgenodigd de fiets uit te proberen.

Ben Pleyzier wint Sigaarmeetwedstrijd

Afgelopen vrijdagavond waren veertien heren en drie dames in de Dammesaan aanwezig om met elkaar de strijd aan te gaan om de felbegeerde Stoeppaal-Bokaal. Nieuw dit jaar is een wisselbokaal voor de dames. Uiteindelijk ging Ben Pleyzier met de Paal aan de haal en werd Japke Horn de winnares van de nieuwe dames-wisselprijs.

Walking Football bij SCT

Op woensdag 27 februari wordt in de kantine van SC Terschelling een informatiebijeenkomst gehouden over ‘Walking Football’, een voetbalvariant die – volgens de KNVB – aansluit bij de behoefte van de 60-plusser. Het is bedoeld om ouderen te stimuleren om te gaan of te blijven bewegen en het is tegelijkertijd ook een manier om sociale contacten te onderhouden. SC Cambuur is de aanjager van het project bij SC Terschelling.

Excursies aanpak watercrassula

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 februari werden er een tweetal excursies georganiseerd waarbij provincie Fryslân en Staatsbosbeheer geïnteresseerden uitnodigden mee te gaan naar het ‘watercrassula werkgebied’. Deelnemers werden begeleid naar de reeds aangepakte gebieden en wandelden vervolgens ruim langs de besmette gebieden waar de watercrassula momenteel wordt bestreden. Tijdens de excursie toonden de deelnemers zich zeer geïnteresseerd en was er volop gelegenheid vragen te stellen.

Bestemming Terschelling in drie talen

Afgelopen vrijdag nam burgemeester Wassink uit handen van VVV-directeur Michel Aaldering de nieuwe versie van Bestemming Terschelling in ontvangst. Het informatieboekje voor gasten verschijnt voor het derde jaar op rij. De VVV Terschelling komt dit jaar met een versie in drie talen: Nederlands, Engels en Duits.

Met de internationale versie speelt de VVV Terschelling in op de komst van internationale bezoekers.

Begrazing rondom ‘Boerderij van Leunen’

Staatsbosbeheer wil het duingebied rondom de voormalige boerderij van Van Leunen vlakbij Doodemanskisten open gaan maken en houden door middel van begrazing met Nederlandse landgeiten. Het gebied is langzaam aan het vol groeien met dennen en Amerikaanse vogelkers. De geiten vreten deze struiken en boompjes kaal waardoor ze afsterven. De komende weken gaan de boswachters met buurtbewoners en andere betrokkenen in gesprek hoe het gebied precies ingericht gaat worden. Het is de bedoeling om in maart het gebied in te richten.

Stilenbier

De Stilen is naast een woon-zorgcentrum ook een buurtschap waar net als in een dorp van alles gebeurt en waar lief en leed met elkaar wordt gedeeld. Ieder jaar vindt er in februari ‘Stilenbier’ plaats, waar immelsman Willem Mier en de dansers en speelmannen en -vrouwen van de Vereniging Terschellinger Volksdansen zoals gebruikelijk een bijdrage aan leveren. Vorige week donderdagavond gingen een twintigtal dansers na de opening om half acht van start met de eerste drie dansen. Het dansen werd afgewisseld met een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op het komende jaar.